Menu Content/Inhalt
Hem
Välkommen till Kaspers Förskola - EQ-förskolan !

Förskolan Kasper är den lilla förskolan för 15 barn i åldrarna 1-5 år. Här går alla syskon tillsammans. Vi eftersträvar en jämn åldersfördelning samtidigt som syskon har förtur. Naturen är viktig för oss och vi arbetar även med EQ, dvs emotionell intelligens. Viktigast för oss är hur barnen behandlar varandra.


 

 

 

 

 

 

 

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på http://www.lidingo.se/barnochutbildning