Menu Content/Inhalt
Hem arrow Intresseanmälan och kontakt.
Intresseanmälan och kontakt PDF Skriv ut E-mail

Vår adress:

Förskolan Kasper

Larsbergsvägen 21, (baksidan av huset),

181 38 LIDINGÖ

Tel: 7651710

Mobil: 0702851916    

Mail: 

Lidingö stad tillämpar en central kö till alla kommunala och enskilda förskolor varför man alltid ska ställa sig i denna. 

För att ställa sig i kö gå in på www.lidingo.se/skolwebben


Vi följer Lidingö Stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Våra öppettider är 07.15-17.15. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden 06.30-18.30.Mer information finns på lidingo.se/barnochutbildning. Vi har stängt fem veckor på sommaren, och har sex planeringsdagar per år. Vid behov av tillsyn dessa gånger ordnar vi det.

 Klagomål:

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det är något du inte är nöjd med i ditt barns förskola vänd dig i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet vänd dig till huvudman, Anna-Karin Kvarnsbacke.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Rektorn har sedan ansvaret för att ärendet genomförs och avslutas.


Klagomålsrutiner

Klagomål/synpunkter som rör verksamheten framförs till rektor.

Rektorn har sedan ansvaret för att ärendet genomförs och avslutas.

Informationen till föräldrar om ärendet sker via mail eller telefonsamtal.

  • Ärendet behandlas
  • Genomgång av vad som hänt
  • Vad och hur kan vi förbättra det som behöver åtgärdas
  • Vem har ansvaret att det blir av
  • Datum för uppföljning bestäms