Menu Content/Inhalt
Hem
Välkommen till Kaspers Förskola - EQ-förskolan !

Förskolan Kasper är den lilla förskolan för 15 barn i åldrarna 1-5 år. Här går alla syskon tillsammans då vi har syskonförtur. Vi följer även Lidingö stads kösystem. Naturen är viktig för oss och vi arbetar även med EQ, dvs emotionell intelligens. Viktigast för oss är hur barnen behandlar varandra.


 

 

 

 

 

 

 

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på http://www.lidingo.se/barnochutbildning 

 Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden kl. 06.30-18.30.